Στοιχεία Επιχείρησης

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:  ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ Ι.Κ.Ε.

Νομική Μορφή:  ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος:  ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ Ι.Κ.Ε.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  801360773

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  Καλαμαριάς

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  155131706000

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου:  138527

Διεύθυνση Έδρας:  ΕΟ Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, ΧΘ20, 57500, Θεσσαλονίκη

Περιοχή:  Μενεμένη – Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.:  54628

Τηλέφωνο:  +30 2392071331

Email:  info@fairytalevillage.gr

Ημ/νία Λήξης  1ης  Διαχειρηστικής Περιόδου:  31/12/2019

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial