Παροχές

Παροχές

Μεταφορά

Τα παιδιά μεταφέρονται με ασφάλεια από έμπειρο οδηγό και συνοδό με το σχολικό μας λεωφορείο (για όσους γονείς το επιθυμούν).

Διατροφή

Παρέχεται στα παιδιά ένα πλήρες διατροφικά μηνιαίο διαιτολόγιο.

Ιατρική κάλυψη

Θα γίνονται τακτικές επισκέψεις από παιδίατρο.

Στις προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις ο παιδίατρός μας:

    • Εξετάζει όλα τα παιδιά.
    • Ενημερώνει τις κάρτες υγείας των παιδιών.
    • Ενημερώνει τους γονείς, αν έχει κάνει κάποια γνωμάτευση, και τους συμβουλεύει.

Ψυχολόγος – Σχολές γονέων

Λογοθεραπευτής (αξιολόγηση παιδιού και ενημέρωση γονέων)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial